Porady dla ministrantów

porady dla ministrantów

Jak być dobrym ministrantem? To pytanie zadaje sobie każdy chłopiec, który rozpoczyna swoją służbę podczas Mszy Świętej. Jednak również doświadczeni ministranci od czasu do czasu powinni zastanowić się, czy całkowicie poświęcają się swoim zadaniom i wykonują je z należną czcią oraz szacunkiem. Poniżej przygotowaliśmy krótkie przypomnienie najważniejszych zasad, które powinien przestrzegać dobry ministrant.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na postawę i zachowanie podczas Mszy Świętej. Jest to święta uroczystość, przy której należy zachować ciszę, spokój i szacunek. Ministrant powinien podczas swojej służby stać wyprostowany i spokojny. Nie może przestępować z nogi na nogę, pokazując zniecierpliwienie, ani wodzić wzrokiem po kościele. Takie zachowanie negatywnie wpływa na koncentrację i sprawia, że ministrant nie przykłada się do swojej modlitwy z należnym oddaniem. Zadaniem księdza przygotowującego młodych chłopców do służby jest upominanie i wskazywanie takich zachowań jako niewłaściwych. Tylko osoby, które potrafią uczestniczyć we Mszy Świętej w sposób pobożny i cnotliwy, powinny zostać ministrantami.

Dobra praktyka służenia Bogu nakazuje również, by ministrant trzymał ręce złączone na piersi przez cały czas trwania Mszy Świętej. Dzięki temu uniknie roztargnienia i będzie mógł skupić się lepiej na modlitwie. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w których podnosi, podaje przedmioty lub dzwoni dzwonkami – w momencie, gdy używa jednej ręki, druga powinna jednak nadal spoczywać na wysokości piersi.

Zachowanie ministranta podczas Mszy Świętej

Bardzo ważne jest obchodzenie się z najwyższą czcią w stosunku do Najświętszego Sakramentu. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której ministrant przechodzi przed cyborium. Powinien wówczas zatrzymać się, odwrócić w kierunku świętej hostii, pochylić głowę i przyklęknąć na jedno kolano. Sytuacja ulega zmianie, gdy Najświętszy Sakrament jest wystawiany lub sprawowana jest Eucharystia. Wówczas ministrant powinien uklęknąć na oba kolana i pochylić głowę w akcie całkowitego oddania szacunku dla świętego ciała Pana Jezusa.

zachowane ministranta podczas Mszy ŚwiętejWygląd ministranta także ma znaczenie w kontekście sprawowania godnej służby w Kościele. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku zakładania komży, najczęściej w kolorze białym. Obowiązkiem jest utrzymanie jej w należnej czystości oraz regularne prasowanie. Ministrant powinien zadbać o nienaganny wygląd przed wejściem do kościoła. Musi być czysty i schludnie uczesany. W innym wypadku nie podchodzi do swojej służby z odpowiednim szacunkiem. Dotyczy to również sytuacji, gdy wchodzi do Domu Bożego w brudnym obuwiu.

Ksiądz zarządzający Kościołem powinien zapewnić ministrantom właściwe wprowadzenie, tłumacząc powyższe zasady obowiązujące podczas służby Bogu. Koniecznie musi przekazać, że ich stosowanie powodowane jest głęboką wiarą i szacunkiem w stosunku do naszego Pana. Tylko, gdy każda osoba uczestnicząca w sprawowaniu Mszy Świętej poświęci się tej czynności z całkowitym oddaniem, wtedy możemy mówić o dobrze odprawionej uroczystości.